Nepojmenovaný dokument
   Hlavní menu
Přístupů celkem:  Nyní online:
   JMÉNO
   HESLO  
FS - K, s.r.o.
Projekty, činnosti


Hlavním programem společnosti je realizace projektů, které umožňují zaměstnavateli získat zpět část peněz, placených za zaměstnance jako sociální a zdravotní pojištění. Takto získané peníze lze použít pro platbu příspěvků firmy na penzijní programy svých zaměstnanců nebo si je firma ponechá sama jako svoji úsporu – jinými slovy – jeden projekt umožňuje firmě přispívat svým zaměstnancům na důchod, ale způsobem, že ji toto spoření nic nestojí a druhý umí ušetřit firmě ročně 12.000,-Kč a zaměstnanec získá k platu dalších 500,-Kč.

V rámci projektu spolupracuje FS-K s.r.o. s celou řadou fondů a pojišťoven, aby paleta nabízených produktů byla široká – viz smluvní partneři.

Další činností je bonusový program Klientský servis. Není to jen péče o klienty a jejich potřeby související se sjednaným pojištěním, ale také výhodnější podmínky a bonusy, které pro své klienty sjednáváme u vybraných partnerů. Časem počítáme s možností využití klientského servisu v širokém měřítku – závisí to na počtu našich klientů – zaměstnanců, neboť pro ně je tento program určen především.

Třetím pilířem naší činnosti jsou vzdělávácí semináře pro zaměstnance. Specializujeme se na psychologii prodeje, obchodní dovednosti, time-management, schopnost motivace sebe i kolegů, WorkFlow apod. Účastníci semináře jsou vtaženi do problematiky, sami nacházejí nejlogičtější a nejefektivnější řešení vykonstruovaných problémů, pod vedením zkušených instruktorů jsou schopni odhalit své nedostatky tak, aby dokázali nalézat cesty k jejich odstranění. Nikdo jim nic nevnucuje – sami dokáží pochopit a přijmout informace, které jsou pro jejich sebezdokonalení podstatné a důležité.

Manažerské odměny - speciální 6ti letý program pro klíčové zaměstnance. Při splnění podmínek stanovených zaměstnavatelem a za předpokladu trvání pracovního poměru získá pracovník finanční odměnu. Odměna je osvobozená od sociálního a zdravotního pojištění a daně. Zaměstnavatel na financování tohoto programu získává 50% dotaci.

Dotace pro firmy z fondů EUspolupracujeme na zajištění zdrojů financování investičních záměrů firem z grantů a dotací operačních programů strukturálních fondů EU.
Náplní je konzultační činnost spojená s přípravou projektu k zajištěním jeho financování, vypracování kompletních podkladů pro podání žádosti o dotaci.

Konzultační činnost vykonáváme podle potřeby zákazníka v několika režimech – nejčastější formou spolupráce je supervising, kdy si účtujeme provizi za získané dotace – tedy pokud firma dotaci nezíská, nic za konzultační činnost neplatí. Jsme registrovaní v národním registru poradců Czechinvestu pod číslem: SME00085.

Pro firmy je velmi důležitou součástí našich dotačních aktivit, na českém trhu jedinečný Projekt DAP. Jedná se o databázi firemních projektů (vizí, plánů, investičních záměrů), které čekají na možnost financování. Naši vybraní pracovníci každý den  sledují nové informace o vypsaných grantech, fondech, dotacích, zvýhodněných úvěrech a jiných zdrojích a párují je k jednotlivým projektům uložených v databázi. Jakmile se objeví vhodný zdroj, ze kterého je možno projekt firmy financovat, ihned firmu zkontaktujeme. Protože firemní projekty pro získání dotace předpřipravujeme a jsme s nimi detailně obeznámeni, garantujeme vysokou úspěšnost v získaní finančních prostředků.

Úvodní konzultace, na které Vás informujeme o konkrétních možnostech financování Vašeho projektu (vize, plánu) je vždy bezplatná.  V případě zájmu nás proto kontaktujte.